Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Обучение на консултанти

Технически университет-Габрово организира курс за обучение на консултанти по енергийна ефективност на сгради

Технически университет-Габрово е сред първите в страната, които обучават консултанти по енергийна ефективност – ниво 1, съгласно регламентите на Закона за енергийна ефективност. Това съобщи за БТА доц. Лиляна Русанова, заместник-ректор на университета.

“През последните години все по-ясно се оформи необходимостта от нова професия  – “консултант по енергийна ефективност”, както и се очерта липсата на достатъчно обучени професионалисти”, посочи доц. Пламен Цанков, заместник-ректор по научноизследователската работа.

Екип преподаватели от ТУ-Габрово, при спазване на всички изисквания на нормативната уредба, подготвиха методични материали, проведоха теоретично и практическо обучение и организираха изпит за получаване на удостоверение и вписване в регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Авторитетна комисия, включваща експерти от Технически университет – София, Русенски университет, АУЕР, експерти от Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) оцени знанията на курсистите, подчерта доц. Русанова.

При обучението са подготвени 18 специалисти, които са придобили квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, проверки за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли, на климатични инсталации, на електрически и осветителни инсталации в сгради, изготвяне оценки за съответствие на инвестиционните проекти на сгради с изискванията за енергийна ефективност и оценки на енергийните спестявания в сгради.

В обучението на курсистите участие са взели и преподаватели от катедрите “Енергийна техника” и “Електроснабдяване и електрообзавеждане” при ТУ-Габрово, както и специалисти от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), МРРБ и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект – София. В тези катедри се обучават студенти по специалности “Индустриални, топлинни и газови системи” (“Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника”) и “Електроенергетика и електрообзавеждане”, които са сред малкото задължителни според нормативните документи за допускане до обученията за консултанти по енергийна ефективност. Възпитаници на ТУ-Габрово от тези специалности са сред завършилите предишни курсове и успешно работещи в практиката, допълни доц. Русанова.

Засиленият интерес към курса мотивира организирането на нов курс за обучение на консултанти за енергийна ефективност на сгради, който ще стартира през септември. Доц. Цанков подчерта, че ТУ-Габрово има потенциал да оценява нуждите на пазара и способност да предлага качествена подготовка на специалистите, според потребностите на бизнеса.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button