Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаТОП новини
Популярно

Заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма

На 8.03.2023 г., в Ритуалната зала на Община Габрово, се проведе заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма, водено от Председателя Таня Христова – Кмет на Община Габрово.

Дневният ред на заседанието включваше отчет на дейностите по Програма за развитие на туризма на Община Габрово за 2022 г. и предложение за Програма за развитие на туризма за 2023 г.

На заседанието бяха обсъдени основните направления и дейности за настоящата година, възможностите за осъществяване на конкретни мерки, които да съхранят устойчивото търсене на туристическия продукт „Габрово“.

Предложените отчет и Програма за развитие на туризма бяха приети единодушно.

Всяка година членовете на консултативния съвет по туризъм в община Габрово обсъждат и одобряват Програма на дейностите за развитието на туризма в общината, която е платформа за координирани съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни, за усвояване на туристическия потенциал.

Програмата за развитие на туризма в община Габрово през 2022 г. се проведе в изпълнение приоритетите, заложени в Стратегията за развитие на туризма 2021-2027 г. и превръщането на Габрово в туристически център, чрез целенасочено и функционално използване на даденостите на региона, както и утвърждаването му като привлекателна дестинация в национален и международен аспект.

При направената статистика за 2022 г. броят на реализираните нощувки на територията на община Габрово се е повишил с 48,870 бр. спрямо предходната година. Към края на 2022 година на територията на общината са регистрирани 43 заведения за хранене и 166 места за настаняване. Постъпилите приходи през 2022 г. от туристически данък са в размер на 45,518 лв. За изпълнение на Програмата на дейностите за развитието на туризма в община Габрово през 2022 г. са изразходвани 31,297 лв.

В Програмата на дейностите за развитието на туризма в община Габрово за настоящата 2023 година са включени организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма, изработване на рекламни материали, популяризиране на туристическа дестинация Габрово чрез медийни излъчвания и онлайн публикации, поддръжка на туристическа инфраструктура, обслужваща туризма, рекламна кампания в медии, актуализация и оптимизиране функционалностите на официалния туристически сайт, участие в организация за управление на Старопланински туристически район, участие в туристически борси и изложения.

Изпълнението на мерките, заложени в Програмата, ще даде възможност за създаване на партньорства за реализация на стратегическите цели за развитие на Община Габрово в сектор туризъм.

Програмата за развитие на туризма в община Габрово 2023 година е изготвена на основание чл. 11 от Закона за туризма и в съответствие с Плана за интегрирано развитие на община Габрово 2021-2027 г. и Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Габрово 2021-2027 г. Дейностите по програмата са финансово гарантирани от постъпленията от туристически данък от местата за настаняване, разположени на територията на община Габрово.

Източник: www.gabrovo.bg

Подобни публикации

Back to top button