Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
КултураНовиниПрепоръчани
Популярно

Велизар Велчев представя „Краят на книгата” и алманах „Света гора” за 2021 – 2022 г.

На 15 май от 17.30 ч. в читалня „Д-р Петър Цончев” на РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово ще бъдат представени две издания – най-новата книга на Велизар Велчев „Краят на книгата” и алманах „Света гора” за 2021 – 2022 г.

Велизар Крумов ВЕЛЧЕВ е роден на 18.10.1952 г. в с. Хайредин, Врачанско. От 7-годишен живее в Габрово. Завършил ТМЕТ „Д-р Никола Василиади”, а след това – българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Работил е като фолклорист в Дома на хумора и сатирата, бил е редактор в литературно-художествения алманах „Зорница”, драматург в Драматичен театър „Рачо Стоянов” – Габрово, специалист в отдел „Култура” – Община Габрово, редактор в списание „Габрово 5300”, главен редактор на „Черна котка” – списание за хумор и дребни радости, художествен директор в Рекламно-издателска къща „Давид”, редактор във вестниците „Габрово днес” и „100 вести” др. Автор на книгите: „Колелото на живота” – сборник народни анекдоти, пословици и поговорки (Издателство „Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1982), „Други самотности“ – стихотворения (Издателство „Български писател“, София, 1995), „Съдържание“ – стихотворения (Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2001), „НепоносСимост“ – стихотворения (Издателство „Сира“, Велико Тьрново), „7/8 по британски. Четива за прелетни птици“ (Издателство „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2008), „Ганглии“ – стихотворения (Изд. „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2011), „Тичащо перо“ – художествена публицистика (Изд. „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2015), „Краят на книгата” (Екс-Прес, 2022). Член е на Съюза на българските писатели, на Националното общество за литература, наука и изкуство (НОЛНИ) и на Съюза на българските журналисти.Носител на Априловска награда за литература.

 

Ал­ма­нахът  за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. По­ред­но­то но­ме­ри­ра­не на бро­е­ве­те ста­ва чрез бук­ви­те на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, ка­то спо­ред издателската кон­цеп­ци­я­ пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“. Алманах „Света гора” за 2021 – 2022 г. е с буквата „М” и ще бъде представен от проф. Сава Василев.

Източник: www.gabrovo.bg

Подобни публикации

Back to top button