Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

В Габрово ще бъде сформирана първа енергийна общност

Първата в България енергийна общност (във формат, съобразен с Директивите на ЕС и изискванията на националното законодателство) ще бъде сформирана в Габрово. Пилотният проект вече получи подкрепата на Общински съвет Габрово и в момента е на етап, в който се подготвя документацията.

По своята същност енергийната общност представлява група от юридически и физически лица, които по силата на обща договореност заедно произвеждат енергия от възобновяеми източници. Основното предимство на енергийната общност е, че контролът и управлението на изградената система се споделя от нейните членове и позволява независимост от големите производители и разпределители на електроенергия. Важен аспект от създаването на енергийната общност е нейното финансово изражение и въпреки наличието на възможности за печалба, те по-скоро водят до екологични и социални предимства.

Енергийната общност в Габрово се реализира по инициатива на Община Габрово и ще включва партньорство между Общината, физически и юридически лица и малки и средни предприятия (МСП). Стойността на инвестицията за изграждането на ВЕИ е 150 000 лв., а местоположението на инсталацията ще бъде на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Произведената от инсталацията енергия ще се ползва първоначално само за нуждите на Регионалното депо. Не се предвижда енергия да бъде ползвана от частни консуматори.

Предвижда се до края на годината да бъде обявена от Община Габрово цялата процедура по набиране на партньори като гражданите и МСП могат да имат финансово участие в размер от 500 до 5000 лв. Набирането на членове на енергийната общност ще се реализира поетапно, като в първия етап поканата ще бъде отправена само за жители на община Габрово и юридически лица, регистрирани в Габрово. В случай че не се съберат достатъчно кандидати е предвиден и втори етап, в който поканата ще бъде отправена и към физически и юридически лица от други населени места.

Според анализите възвръщаемост на инвестицията на членовете на енергийната общност се очаква да започне след първата година и половина.

Ползите от създаването на енергийната общност включват възможност гражданите да инвестират срещу разумна възвращаемост, намаляване (фиксирана) цената на използваната енергия, участие на гражданите в енергийния преход, без да е необходимо цялостно реализиране и финансиране на проект за изграждане на фотоволтаична инсталация, възможност процесът да бъде репликиран и на други места.

С детайли за енергийната общност може да се запознаете в ПРЕЗЕНТАЦИЯТА.

Процедурата за набиране на членове на енергийната общност все още не е стартирала.  Предстои обявяването й и предоставянето на подробна информация.

Създаването на енергийна общност в Габрово става възможно чрез реализирането на проектите Life LOOP и TANDEMS, чрез които са придобити знания чрез обмяна на опит и добри практики с други европейски градове, в които енергийните вече кооперативи функционират. Съдействие за организирането и структурирането на енергийната общност оказват и Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ и Училище за соларни специалисти.

Източник: www.gabrovo.bg

Подобни публикации

Back to top button