Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

Регионално развитие, културни коридори и медии

Научният форум ще се проведе на 7, 8 и 9 септември 2023 г. в гр. Севлиево. Заседанията ще се организират в една пленарна и две основни сесии: „Регионално развитие и културни коридори“ и „Регионално развитие и медии“. Докладите от конференцията се публикуват в научен сборник, издание на Технически университет – Габрово и Регионалния исторически музей – Габрово.

Обем на представените научни разработки – до 10 стандартни машинописни страници. Времетраене на представянето – до 15 минути. Няма ограничения в избора на тема.

Срок за изпращане на докладите – 1 септември 2023 г.

Заявки за участие се приемат до 31 август 2023 г. по електронен път на електронен адрес info@rositza.com или по пощата на адрес: гр. Севлиево – 5400, ул. „П. Р. Славейков” № 2. „Росица“ ЕООД

Такса за участие: 50.00 (петдесет) лева без доклад.

Такса за участие и представяне на доклад – 80.00 (осемдесет) лева. Таксата покрива разходите за публикуване на доклада в сборника от конференцията и информационните материали на конференцията.

Докторанти и млади учени до 35 години не заплащат такса за участие.

Плащане – по банков път на сметка: . BGSOMB 91301032908001, BIC SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД, клон Севлиево

Таксите за участие в конференцията следва да бъдат преведени най-късно до 1 септември 2023 г. по следната банкова сметка: BGSOMB 91301032908001, BIC SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД, клон Севлиево

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

Източник: www.sevlievo.bg

Подобни публикации

Back to top button