Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани
Популярно

Пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие“

На 12.12.2023 г. от 11:00 ч. в конферентната зала “Габрово” на хотел “Балкан”, гр. Габрово се проведе пресконференция, посветена на представянето на резултатите от изпълнението на проект „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие“ с бенефициент Северноцентрално държавно предприятие.
На събитието присъстваха представители на държавни горски стопанства, областни информационни центрове, ПП Българка, представители на бенефициента и изпълнителите, журналисти и др. Чрез мултимедийна презентация беше направен преглед на осъществените дейности и постигнатите резултати. На присъстващите представители на медиите беше представена възможността да зададат въпросите си.

Проект №BG16M1OP002-3.035-0006-C01 „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги натериторията на Северноцентрално държавно предприятие“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Подобни публикации

Back to top button