Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини
Популярно

В Технически университет – Габрово се открива Международна научна конференция “Мехатроника, еко и енергоспестяващи системи и технологии”

В Технически университет – Габрово днес се провежда Международната научна конференция “Мехатроника, еко и енергоспестяващи системи и технологии”. Конференцията е насочена към обобщаване на научните резултати, постигнати от учените.

Конференцията е в Технологичния парк на университета и ще бъдат представени 24 доклада, които са ориентирани към най-новите разработки в областта на мехатрониката и чистите технологии. Организаторите са предвидили обиколка на лабораториите, тестово управление с електромобила на Технически университет – Габрово и свободни дискусии.

Научната среща е част от проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии”.

Отново днес в 15:00 ч. в библиотеката на висшето учебно заведение е предвиден тържествен академичен съвет, посветен на 24 май. По традиция на събитието се награждават студенти за отличен успех, преподаватели и служители за 30-годишна дейност в университета, и пенсионирани през годината преподаватели и служители.

В библиотеката гостите на събитието ще могат да разгледат изложбата “Манастирските библиотеки в южнославянските земи и Русия през XIV-XVI век”, предоставена от Кирило-Методиевски научен център към БАН.

На 23 май от 10:00 ч. на поляната в близост до Соколски манастир висшето учебно заведение ще организира своят пролетен спортен празник. В различни спортове по традиция се изявяват студенти и преподаватели, празникът е на състезателен принцип, а организаторите отличават най-добрите с награди.

Регионалната среща под надслов “От наука към иновации” се организира в Технически университет – Габрово на 15 юни. Организатор е Изпълнителната агенция “Програма за образование”, която е управляващ орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. (ОПНОИР). Събитието има за цел да представи възможностите за сътрудничеството между науката и бизнеса. Организаторите посочват, че срещата е продължение на инициативата от миналата година за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между центровете за върхови постижения и центровете за компетентност и бизнеса.

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button