Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани
Популярно

Община Дряново ще финансира граждански инициативи за решаването на местни проблеми

На 3 април 2023 г. Община Дряново обяви процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонда за подкрепа на местни инициативи – Дряново. Целта е да се реализират ползи и въздействия от прилагането на подходи и практики с участието на местните граждани при решаването на местни проблеми в това число подобряване на средата и качеството на живот.
Предоставената финансова подкрепа е гарантиран базов фонд при изпълнението на местни инициативи, в търсене на възможности за мобилизиране на допълнителни средства за реализацията им. Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е 3 000 лв.
Приоритетната област на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи за 2023 г. е „Прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот “.

Общият бюджет на фонда за 2023 г. е 18 000 лв. Част от него е осигурена от Община Дряново – 10 хил. лв., останалата – от платформа АГОРА – 8 хил. лв.
Кандидатите могат да бъдат неправителствени организации за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона за народните читалища (ЗНЧ), Сдружения на собствениците на етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), осъществяващи дейността си на територията на Община Дряново, местни културни институти, които допринасят за развитие на местната общност и неформални граждански обединения, осъществяващи дейността си на територията на Община Дряново, които допринасят за развитие на местната общност.
Срокът за набиране на проектни предложения изтича в 17 ч. на 30 април 2023 г.
Община Дряново ще толерира собствено участие от страна на кандидатите, става ясно от публикуваните на общинския сайт насоки за кандидатстване. Собственото участие не е задължително да е финансово, може да бъде с доброволен труд, с транспорт, материали, експертизи и др.
Инициативите, които ще бъдат предложени за финансиране трябва да се реализират в едно или повече населени места на територията на община Дряново. Няма да бъдат финансирани инициативи на политически партии, религиозни организации и търговски дружества.
Източник: www.sevlievo-online.com

Подобни публикации

Back to top button